Šifrovací hry

  • Piráti - hledání pokladu
  • Tajná šifra - detektivové

Říkáme jim šifrovací a pátrací hry nebo také venkovní únikovky. Oproti klasické únikové hře, ale odnikud nemusíte prchnout.

Hledáte, luštíte, snažíte se přijít na záhadu nebo najít tajný kód, který otevře poklad.
Každá šifrovací hra se liší tematicky, obsahem i cílem.

Obsahuje rekvizity, šifry a úkoly. Úkoly nejsou těžké. Když si ale děti nevědí rady, napoví jim asistentka.

Počet dětí: skupinky dětí (do 8 dětí ve skupině). Může se vystřídat až 120 dětí během 4 hodin na dvou šifrovacích hrách.

Čas: Hra trvá do 30 minut. Pátrací

Věk: Vhodné pro děti od 8 let.

Prostory: Vhodné pro venkovní i vnitřní prostory.